Na temelju Natječaja za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru Erasmus+ KA107 programa – omotnica ENI – Izrael objavljenog 18. siječnja 2019. godine, Povjerenstvo za rangiranje kandidata donosi sljedeću

ODLUKU

o rang listi kandidata za mobilnost osoblja u svrhu osposobljavanja u okviru Erasmus+ KA107 programa – omotnica ENI –Izrael

1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – osposobljavanje
Obrazloženje
Povjerenstvo u sastavu: doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste i doc. dr. sc. Jurica Perić na svojoj sjednici održanoj dana 23. svibnja 2019., utvrdilo je da je Prirodoslovno-matematički fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio jednu prijavu za mobilnost kandidata koje udovoljavaju uvjetima Natječaja.
Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem rangira se kandidat sukladno listi – osposobljavanje.
Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

POVJERENSTVO ZA ODABIR KANDIDATA
Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović

Privitak:

–              Lista – osposobljavanje

 

Rang lista osposobljavanja:

Br.> Ime kandidata Broj dana Prihvatna ustanova Akademska profesionalna postignuća Motivacijat Diseminacija Total
 1. Hrvoje Kalinić  12 Technion Institute of Technology  37  30 0  67

Start typing and press Enter to search

Skip to content