Pozivamo Vas na 23. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 2. svibnja 2018. godine u 11:00 sati u amfiteatru A1-1 na kojem će dr. sc. Marina Rudan održati predavanje „Povezanost genskih polimorfizama s fenotipskim karakteristikama molekula RNA i proteina“.

Sažetak: Molekule RNA i proteini se mogu pogrešno smotati u nefunkcionalne konformacije. Budući da se za biosintezu proteina DNA prepisuje u RNA, funkcionalne stanice zahtijevaju održavanje homeostaze DNA, RNA i proteina. U ovom radu je istraženo mogu li DNA polimorfizmi utjecati na konformaciju molekule RNA i proteina, te rezultirati fenotipskim promjenama. Otkriveno je da je ovo iznimno složen proces, tijekom kojeg konformacijske promjene proteina izazvane mutacijama molekula DNA mogu modificirati interakcije proteina i odrediti njihovu osjetljivost na oksidaciju. Također, pokazano je da štetne mutacije mogu biti puferirane na razini transkripcije pomoću RNA šaperona (DEAD-box RNA helikaza i ‘cold shock’ proteina), koji djeluju kao fenotipski supresori mutacija i poboljšavaju stanični fitnes. Ovi rezultati naglašavaju značaj kontrole kvalitete mRNA u eukariotima i njen potencijal za modulaciju stanične metaboličke aktivnosti te životnog vijeka. Ovo istraživanje ističe važnost proučavanja cjelokupnog sustava DNA, RNA i proteina, te njihove međusobne komunikacije umjesto analize staničnih procesa pojedinačno.

O predavaču: Marina Rudan je doktorirala biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu. Zaposlena je na Mediteranskom institutu za istraživanje života (MedILS) u Splitu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content