Pozivamo Vas na 32. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u ponedjeljak, 15. travnja 2019. godine u 14:00 sati u amfiteatru A-1-1, na kojem će dr. sc. Goran Jakšić održati predavanje pod naslovom:  Put od Velikog praska do Aquatike – slatkovodnog akvarija Karlovac

Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac od otvorenja 2016. godine ustanova je koja je brojnim posjetiteljima približila riječni vodeni svijet. Svaka staklena površina njezinih akvarija veliko je povećalo vodenog svijeta, i svatko tko u njih pogleda ima sreću osjetiti snagu i bogatstvo svake vodene kapi hrvatskih rijeka.
Aquatika podsjeća na svemirski brod iz nekog znanstveno-fantastičnog romana. Stoga se čini logičnim započeti predavanje Velikim praskom iz kojeg je nastao svemir i česticama koje iz njega proizlaze. Od tih istih čestica nastaju zvijezde, zemlja po kojoj hodamo, kiša koja pada i rijeke koje teku. Nastaju, konačno, i slatkovodne ribe, pri čemu se posebna pažnja posvećuje s jedne strane našim endemskim ribama, a sa suprotne strane stranim vrstama koje ulaze u naše vode. Slatkovodne ribe Aquatike naziv je i knjige koja će biti promovirana na ovom predavanju.

O predavaču:
Goran Jakšić (Karlovac, 8. II. 1973.) osnovnu školu i gimnaziju polazio je u Karlovcu. Diplomirao je fiziku 2002. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu da bi 2012. specijalizirao ribarstvo na poslijediplomskom specijalističkom studiju ”Ribarstvo” radom ”Sportsko-rekreacijski ribolov KŠR Korana Karlovac” te 2016. doktorirao biotehničke znanosti na poslijediplomskom doktorskom studiju ”Poljoprivredne znanosti” radom ”Biološka, ekološka i genska obilježja invazivnih ponto-kaspijskih glavoča (Gobiidae) savskog sliva u Hrvatskoj” na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao nastavnik Fizike u osnovnim školama i gimnaziji te kao asistent na Veleučilištu u Karlovcu, a zatim na rukovodećim pozicijama upravnih odjela za društvene djelatnosti i poslove gradonačelnika u Gradu Karlovcu. Zaposlen je u Javnoj ustanovi Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac, gdje se bavi istraživačkim radom te obrazovanjem učenika i studenata. Autor je nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Sudjelovao je na više domaćih i međunarodnih konferencija. Objavljene su mu dvije knjige pjesama: Crna promenada, 2004; Preludij uznesenosti, 2006.

Start typing and press Enter to search

Skip to content