Pozivamo Vas na 42. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u utorak 10. prosinca 2019. godine u 13:00 sati u amfiteatru A-01 na kojem će dr. sc. Marin Vojković sa Sveučilišta u Lilleu održati predavanje pod naslovom:
Istraživanje formacije i kemijskog sastava atmosferskih aerosola – važnih zagađivača okoliša

Sažetak predavanja:

Organski atmosferski aerosoli predstavljaju jedan od važnih zagađivača atmosfere, kako zbog utjecaja na klimu, tako i zbog utjecaja na ljudsko zdravlje. Najveće količine ovih organskih čestica u atmosferu se emitiraju iz procesa izgaranja u industriji i u prijevozu, ali također i kroz poljoprivredne procese. Budući da je reaktivnost i, posljedično, toksičnost aerosola uvjetovana sastavom i procesima na površini čestica, istraživanje kemijskog sastava i strukture aerosola je od velike važnosti za razumijevanje njihovog utjecaja na ljudsko zdravlje. L2MS (Two-step Laser desorption/ionization Mass Spectrometry) razvijena na Sveučilištu u Lilleu, u grupi Anatrac, omogućuje nam uvid u kemijski sastav čestica. Ova metoda omogućava detaljnu kemijsku analizu površina čestica čađe. Metoda koristi dva lasera. Prva laserska zraka je usmjerena na površinu uzorka i intenzitet joj je znatno ispod praga ablacije, dok druga laserska zraka presjeca oblak izbačenog materijala i ionizira molekule uz minimalnu fragmentaciju. U kombinaciji sa komplementarnim metodama analize poput SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry), Ramanske spektroskopije i drugih, kao i statističkim metodama obrade podataka, u mogućnosti smo ispitivati fundamentalne procese u plamenu i pratiti proces nastanka čestica čađe, od početnih molekularnih produkata do velikih agregata čestica. U svom izlaganju predstavit ću rezultate istraživanja na česticama čađe dobivenih iz automobilskih motora i izgaranjem biogoriva, razvoj nove metode mjerenja energije vezanja spojeva na ugljičnu matricu te rezultate istraživanja novih mehanizama nastanka poljoprivrednih aerosola iz otpadnog organskog materijala.

O predavaču:

Dr. sc. Marin Vojković je diplomirao fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Doktorat znanosti stekao je na Sveučilištu Claude Bernard Lyon 1, a trenutno radi kao poslijedoktorand na Sveučilištu u Lilleu.

marinvojkovic

Start typing and press Enter to search

Skip to content