Pozivamo Vas na 43. Fakultetski seminar Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, koji će se održati u srijedu 18. prosinca 2019. godine u 12:00 sati u amfiteatru A-01 na kojem će doc. dr. sc. Toni Šćulac održati predavanja pod naslovom:

Mjerenje svojstava Higgsovog bozona

 

Sažetak predavanja:

Otkriće Higgsovog bozona se sigurno može svrstati među najvažnije događaje u povijesti fizike i često se smatra kao konačna potvrda Standardnog Modela elementarnih čestica, teorije koja objašnjava tri od četiri poznate sile. U ovom seminaru će se prezentirati istraživanja svojstava novootkrivene čestice kroz njen kanal raspada u četiri leptona.

Standardni Model je izrazito uspješna i precizna u predviđanju interakcija elementarnih čestica, ali je imao veliku manu da previđa kako niti jedna elementarna čestica nema masu. Grupa od šest znanstvenika: Englert, Brout, Higgs, Guralnik, Hagen i Kibble je u tri nezavisna članka predložila rješenje tog problema kroz primjenu spontanog narušenja simetrije elektroslabog sektora. Takav mehanizam predviđa postojanje novog kvantnog polja u teoriji i nove elementarne čestice Higgsovog bozona.

Postoje razni načini na koje se Higgsov bozon može proizvesti, a najvažniji u hadronskim sudaračima čestica su: fuzija gluona, fuzija vektorskih bozona, produkcija uz vektorski bozon i produkcija uz gornji ili “vrh” kvark. Također, postoje razni raspadi Higgsa na elementarne čestice, a od brojnih mogućnosti najzanimljiviji za istraživanje su raspadi na par kvarkova, raspadi na par vektorskih bozona ili na par fotona. Jedan od glavnih kanala u velikom otkriću Higgsovog bozona koji su 4. srpnja 2012. godine objavili A Toroidal LHC Apparatus (ATLAS) i Compact Muon Solenoid (CMS) kolaboracije je upravo raspad na dva Z bozona koji se dalje raspadaju na četiri leptona. Iako je vjerojatnost raspada u tom kanalu jako mala i iznosi samo 0.0124%, odlikuju ga posebne karakteristike poput kompletne rekonstrukcija čestica na koje se raspada, vrlo dobra rezolucija kod mjerenja količine gibanja tih čestica i odličan omjer signalnih i pozadinskih događaja. Nakon otkrića Higgsovog bozona glavni fokus istraživanja je postalo mjerenje svojstava Higgsovog bozona jer svako odstupanje od predviđanja Standardnog Modela bi bila uzbudljiva naznaka nove fizike.

 

O predavaču:

Doc. dr. sc. Toni Šćulac rođen je 6.3.1991. u Splitu. Diplomirao je računarsku fiziku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Dvojni doktorat znanosti stekao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i Ecole Polytechnique Sveučilištu u Parizu. Trenutno radi kao docent na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Član je CMS kolaboracije na CERN-u, a glavno područje znanstvenog istraživanja mu je fizika Higgsovog bozona.
 
 
 
 
 
 

Start typing and press Enter to search

Skip to content