Zadovoljstvo nam je pozvati vas na još jedan Fakultetski seminar na temu FIZIKE OKOLIŠA, koji će se održati u utorak, 30. studenoga 2021. godine, s početkom u 12:15h.  Gost predavač je dr. sc. Ivan Güttler s Državnog-hidrometeorološkog zavoda (Zagreb), a tema predavanja

Globalni tokovi ugljika

Zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti govornika da dođe u Split predavanje je moguće pratiti isključivo putem poveznice https://meet.google.com/yhn-muat-ehu

Sažetak predavanja:

U predavanju će biti dan pregled prirodnih i antropogenih emisija i ponora ugljika i njegovih spojeva kao što su ugljikov dioksid i metan. Prikazat će se kako promjene u tokovima ugljika na površini Zemlje utječu na koncentracije istih plinova u atmosferi što u konačnici dovodi do promjena u tokovima energije i globalnog zagrijavanja. Za kraj, usporedit će se moguće putanje koncentracija spojeva ugljika u ostatku 21. stoljeća te koje su vjerojatne posljedice na klimatski sustav.

Životopis:

Ivan Güttler diplomirao je 2008. na PMF-u u Zagrebu na Geofizičkom odsjeku smjer meteorologije i fizičke oceanografije, a od 2009. godine zaposlen je na Državnom hidrometeorološkom zavodu. Doktorirao je na PMF-u 2014., a od 2021. godine je viši suradnik – specijalist u Sektoru za meteorološka istraživanja i razvoj. Sudjeluje i kao asistent u nastavi na Geofizičkom odsjeku PMF-a, a 2020. godine angažiran je kao dio hrvatskog tima vezanog za klimatske pregovore u sklopu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

ivan-guttler

Start typing and press Enter to search

Skip to content