Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 56. Fakultetski seminar na temu Fizike okoliša kojega će u četvrtak, 2. lipnja 2022., s početkom u 13:15h, održati doc. dr. sc. Iva Dasović, s Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

O potresima i seizmologiji u Hrvatskoj

Predavanje će se održati u učionici B1-08, a bit će ga moguće pratiti i on-line putem poveznice https://meet.google.com/jzo-pgsu-uww
Sažetak predavanja:

Hrvatska se nalazi u području međudjelovanja Euroazijske i Afričke tektonske ploče, na dodiru manjih tektonskih jedinica: Jadranske mikroploče, Dinarida i Panonskog bazena. Takav položaj uzrok je nezanemarive seizmičke aktivnosti koja nije homogena: možemo ju opisati slabom na istoku države preko umjereno do jake na njezinom jugu. Sve to Hrvatsku svrstava među potresom najopasnija područja u Europi. No što to sve zapravo znači?!
Što je potres i kako se događaju, što su seizmički valovi i kako ih bilježimo te kako kvantificiramo potrese? Gdje i koliko često se potresi u Hrvatskoj i neposrednoj okolici događaju te koliko jake potrese možemo očekivati u budućnosti? Što rade hrvatski seizmolozi? Ovo su neka od pitanja na koja će se u ovom seminaru odgovoriti.

Životopis:
Iva Dasović diplomirala je 2009. godine na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu geofiziku, smjer seizmologije i fizike čvrste Zemlje. Iste godine se zaposlila na Geofizičkom odsjeku PMF-a kao asistentica. Godine 2015. godine doktorirala je na istom odsjeku te nastavlja raditi kao poslijedoktorandica, a od 2019. godine kao docentica. Drži nastavu na više seizmoloških kolegija na diplomskom studiju Fizike – geofizike. Jedna je od koordinatorica na ESF projektu ProSPer PMF za unapređenje i uvođenje stručne prakse na PMF-u. Znanstveno se najviše bavi proučavanjem seizmičke atenuacije u području Dinarida, zatim istraživanjem seizmičnosti Hrvatske te sudjeluje u drugim istraživanjima s kolegama. Trenutno je suradnica na dva znanstvena projekta: HRZZ DuFAULT i CRONOS koji financira Norveški financijski mehanizam 2014. – 2021. Pomoćnica je urednice znanstvenog časopisa Geofizika s međunarodnom recenzijom kojeg izdaje Geofizički zavod Andrije Mohorovičića. Bavi se popularizacijom znanosti i geofizike, ponajviše kroz razne aktivnosti Geofizičkog odsjeka PMF-a.

Start typing and press Enter to search

Skip to content