Zadovoljstvo nam je pozvati vas na fakultetski seminar će se održati u petak, 04.11.2022., u učionici B3-48, s početkom u 13:15h te za on-line publiku preko poveznice: meet.google.com/jzo-pgsu-uww

Predavanje pod naslovom

Utjecaj okolišnih parametara na rane razvojne stadije ribe u Jadranskom moru: slučaj inćun

održat će dr. sc. Tomislav Džoić, zn. sur., s Instituta za oceanografiju i ribarstvo.

Sažetak predavanja:

Inćun (Engraulis encrasicolus, Linnaeus, 1758), jedna od najvažnijih pelagičkih ribljih vrsta u Jadranskom moru se trenutačno opisuje kao vrsta koja je prelovljena. Zbog toga se u zadnje vrijeme pojačavaju napori u istraživanju ove vrste.

U ovom će se seminaru prezentirati istraživanje utjecaja okolišnih čimbenika u Jadranskom moru na brojnost ranih stadija inćuna. Podatci brojnosti jajašaca i larvi dobiveni uzorkovanjem u istočnom dijelu Jadranskog mora tijekom mjeseca srpnja u razdoblju od 2013. do 2020. godine su kombinirani s okolišnim podatcima (površinska temperatura mora, salinitet, koncentracija klorofila) s ciljem identifikacije staništa na kojem dolazi do mrijesta inćuna i analize okolišnih uvjeta koji utječu na rane stadije. Kao glavni alat za analizu ovog raznovrsnog i velikog seta podataka poslužile su neuralne mreže, dok je dodatni uvid dobiven promatranjem izranjanja u moru, izračunom trendova okolišnih i ihtioplanktonskih varijabli, analizom anomalija primarne produkcije i utjecaja bimodalnog jadransko-jonskog oscilatornog sustava (BiOS). Rezultati analiza pokazali su nekoliko zanimljivosti: podjela na bogatiji sjeverni i siromašniji južni Jadran u vidu abundacije jajašaca i larvi, značajan negativni utjecaj saliniteta odnosno pozitivan utjecaj klorofila na abundaciju, te vremenski odmak utjecaja primarne produkcije.

 

O predavaču: 

Dr. sc. Tomislav Džoić je znanstveni suradnik u Laboratoriju za fiziku mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Diplomirao je geofiziku, smjer meteorologija i fizička oceanografija, na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu je završio i poslijediplomski doktorski studij fizike, smjer geofizika. Naslov disertacije je bio Numeričko modeliranje disperzije u Jadranskom moru primjenom lagrangeovskih metoda. Područje znanstvenog istraživanja mu je oceanografsko numeričko modeliranje, pri čemu ponajviše koristi disperzijske modele u proučavanju dinamike ihtioplanktona u Jadranskom moru. Osim toga zajedno s kolegama biolozima sudjeluje u ekološkim istraživanju dinamike populacija živih bića u Jadranskom moru.

Start typing and press Enter to search

Skip to content