Pozivamo van na predavanje koje će u petak 25. studenog 2022., s početkom u 13:15, održati prof. dr. sc. Branko Grisogono, s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Bura – nedavna i najnovija saznanja o sub-mezoskalnim i turbulentnim osobinama

Predavanje će se održati u zgradi u učionici B3-48, a bit će ga moguće pratiti i on-line putem poveznice: meet.google.com/vqj-hesg-asb

Sažetak predavanja:

Ovo pregledno predavanje fokusira se na finu strukturu bure u meteorološkom smislu.  Dotiču se niske mlazne struje (pored primarnih, postoje sekundarne i tercijarne), rotori, pulsacije, te određeni članovi kinetičke energije turbulencije (TKE).  Teza jest da je dio razloga netočne prognoze početka i kraja bure u neadekvatnom modeliranju disipacije TKE, a tome se nadodaju i parametrizacije turbulentne  preraspodjele te doprinosa zbog transporta fluktuacijama tlaka.  Diskutiraju se fina in-situ mjerenja bure, nedostatak kontinuiranih daljinskih mjerenja te progresivno sve dostupnija bolja prostorno-vremenska mreža, a onda i razlučivost numeričkih modela, kao i raznolikost bure u ovisnosti o promatranom dijelu istočne obale Jadrana.

O predavaču:

Prof. dr. sc. Branko Grisogono je redoviti profesor u trajnom zvanju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je diplomirao i magistrirao 1983. i 1987. godine; doktorirao je fiziku 1992. u Desert Research Institute, Reno, NV, SAD; bio je poslije-doktorand u SAD-u, i u Uppsali,  Švedska (ukupno 40 mjeseci); izvanredni profesor na Sveučilištu u Uppsali i na Sveučilištu u Štokholmu, Švedska, od 1996. i 1997. do 2003., kada se vratio u Zagreb nakon 15 godina rada u inozemstvu.  Objavio je preko 85 međunarodno recenziranih znanstvenih radova uglavnom u časopisima natprosječnog faktora utjecaja u atmosferskoj fizici i meteorologiji s klimatologijom.  Ukupni mu je faktor utjecaja preko 190, citiran je oko 2130 do 3290 puta, ovisno o bazi podataka [h-index izmedju 27 i 32, i-index 61].  Pored atmosferskih valova i turbulencije, bavi se planinskom i obalnom meteorologijom i (mikro)klimatologijom.  Vodio je ili surađivao u nizu međunarodnih znanstvenih projekata.  Bio je ili jest član uredničkih odbora nekoliko međunarodnih časopisa (uključujući Tellus A od 2003. god.), recenzirao je preko 150 znanstvenih radova i projekata (uključujući IPCC 2021 report, 3 poglavlja), te sudjelovao u preko 45 doktorskih povjerenstava u 10 država na 3 kontinenta. Predaje nekoliko sveučilišnih kolegija iz Dinamičke meteorologije na svim nivoima, (su)vodio je 11 doktorata i oko 45 diplomskih ili magistarskih radova te je uveo nekoliko novih znanstvenih pristupa u mezoskalnoj i mikroskalnoj meteorologiji, odnosno u dinamici geofizičkih fluida

http://www.gfz.hr/osobne_stranice/grisogono/branko_home.htm 

https://www.pmf.unizg.hr/geof/en/branko.grisogono 

Start typing and press Enter to search

Skip to content