Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 62. Fakultetski seminar koji će se održati na temu FIZIKE OKOLIŠA ovaj petak, 27. siječnja 2023., s početkom u 12:15, u B3-48, a bit će ga moguće pratiti i  online putem poveznice https://meet.google.com/mmp-ugjx-xsc

Predavanje će održati dr.sc. Petra Zemunik s Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu na temu:

 

Klimatologija visokofrekventnih oscilacija razine svjetskih mora

 

Sažetak predavanja:

Posljednjih nekoliko desetljeća mnoge svjetske mareografske postaje su povećale vremensku razlučivost mjerenja, što je omogućilo istraživanja kratkoperiodičnih oscilacija razine mora te unaprijedilo proučavanje ekstremnih visina razine mora. Osim seizmičkih tsunamija, ekstremnim visinama razine mora doprinose i kratkoperiodične oscilacije generirane poremećajima u atmosferi, među kojima su najrazorniji meteorološki tsunamiji. Meteorološki tsunamiji su oscilacije razine mora koje se javljaju na periodima tsunamija (od nekoliko minuta do nekoliko sati) i generirane su intenzivnim putujućim atmosferskim poremećajima. U ovom seminaru prezentirat će se skup podataka MISELA (engl. MInute Sea-Level Analysis) koji obuhvaća mjerenja s 331 mareogafske postaje u svijetu, a koji je kreiran kako bi se omogućila znanstvena istraživanja meteoroloških tsunamija i ostalih atmosferski uzrokovanih kratkoperiodičnih oscilacija razine mora. Također, prezentirat će se brojne statističke analize ovog skupa podataka kojima je načinjena klimatologija visokofrekventnih oscilacija razine mora i kvantificirana njihova povezanost sa sinoptičkim atmosferskim varijablama relevantnim za njihovu pojavu.

 

Životopis:

Dr. sc. Petra Zemunik je zaposlena u Laboratoriju za fiziku mora Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. U ožujku 2018. godine diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer „Financijska i poslovna matematika“. Nakon toga je upisala Interdisciplinarni doktorski studij oceanologije na Sveučilištu u Zagrebu i doktorirala je u studenom 2022. godine na temu „Klimatologija visokofrekventnih oscilacija razine svjetskih mora“. Njeno dosadašnje područje znanstvenog istraživanja uključuje analizu atmosferski uzrokovanih visokofrekventnih oscilacija razine mora i njihovih ekstremnih manifestacija – meteoroloških tsunamija.

Start typing and press Enter to search

Skip to content