Zadovoljstvo nam je pozvati vas na 64. Fakultetski seminar koji će se održati na temu FIZIKE OKOLIŠA ovaj petak, 3. ožujka 2023., s početkom u 12:15, u B3-70 (PMF; R. Boškovića 33, Split), a bit će ga moguće pratiti i online putem poveznice https://meet.google.com/jhm-wsuh-zgi. Seminar će održati izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić s Botaničkog zavoda Biološkog odsjeka PMF-a Sveučilišta u Zagrebu.
Na predavanju će se predstaviti interdisciplinarni projekt
Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju – ISLAND”

Sažetak predavanja:
Valovi vezani uz otok (engl: Island-trapped waves ITWs) su značajan oceanografski fenomen, zabilježen na svega nekoliko lokacija na svijetu uključujući otok Lastovo u Jadranskom moru.
U sklopu projekta ISLAND ispitujemo utjecaj ITW-a na primarnu produkciju. Naša hipoteza je da su ITW glavni pokretač primarne produkcije u vrijeme stratifikacije u oligotrofnom sustavu Lastovskog arhipelaga. Kroz intenzivna terenska istraživanja povezujemo fizikalno-kemijske procese u eufotičkom sloju vodenog stupca sa primarnom produkcijom, određujemo sastav primarnih i sekundarnih producenata, te definiramo fizikalno-kemijske procese koji prethode ekstremnim događajima, primjerice masovnim izumiranjima u bentosu.

Izazovi terenskog istraživanja su brojni:

  1. kako unaprijed znati da će se generirati unutarnji valovi vezani uz otok (ITW);
  2. kako napraviti dovoljno gusta mjerenja, uz otežane uvjete rada na moru, kako bi dokazali naše hipoteze.

Dosad dostupni podaci ukazivali su da su unutarnji valovi, zbog čestih i izraženih epizoda obalne cirkulacije, najizraženiji u srpnju. Na osnovu toga, prvo terensko istraživanje proveli smo u srpnju 2021. godine. Međutim  najizraženiji unutarnji valovi su se počeli generirati pred kraj terena, kad je istraživačka grupa već završavala predviđeni rad, te, unatoč velikom terenskom naporu, nismo postigli željeni rezultat.
U srpnju 2022. godine smo ponovili terenska istraživanja, s većim brojem istraživača, dodatnim senzorima i što je najvažnije, dodatnim real-time meteo-oceanografskim prognozama temeljenima na modelima visoke rezolucije. Naši istraživači u Zagrebu i Splitu su svakodnevno radili na prognozama i njihovoj interpretaciji, te su istraživačima na terenu svako jutro davali smjernice za daljnje istraživanje. Prognoze su izdavane za smjer i brzinu vjetra, površinske valove uzrokovane vjetrom te unutarnje valove tijekom narednih 5 dana. Takav interdisciplinarni način rada, kojim su fizičari optimizirali uzorkovanje i mjerenje kemijskih i bioloških parametara po prvi put je proveden u Jadranu, te je rezultirao bitno boljim rezultatima od onih iz srpnja prethodne godine.

Životopis:

Izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić zaposlena je na Botaničkom zavodu Biološkog odsjeka PMF-a  Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala 2003., te doktorirala 2007. godine. Područje njenog rada je biološka oceanografija s naglaskom na taksonomiju, i ekologija fitoplanktona mora. Istraživanja Zrinke Ljubešić su većinom provedena na Jadranskom moru, s posebnim naglaskom na specifična staništa poput visokostratificiranih krških estuarija, morskih jezera te izoliranih područja pod intenzivnim utjecajem kopna. Posebno treba naglasiti interdisciplinarnost njenih istraživanja te suradnju s drugim uglednim nacionalnim i međunarodnim institucijama, te sudjelovanje na četiri međunarodne istraživačke ekspedicije u Jadranu i Pacifiku.
Voditeljica je istraživačkog projekta HRZZ-a „Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju“

Start typing and press Enter to search

Skip to content