Poštovane kolegice i kolege,

Pozivamo vas na fakultetski seminar koje će ovaj petak 24. studenoga 2023., s početkom u 13:15, u učionici B206, održati dipl. ing. Branimir Ljubičić, iz tvrtke Cemex Hrvatska d.d

“Uloga cementne industrije u cirkularnoj ekonomiji”

U nastavku sažetak najavljenog predavanja, te kratka informacija o predavaču.

Sažetak predavanja:

Razvoj industrije građevnog materijala rezultirao je znatnom potrošnjom energije i emisijom stakleničkih plinova. Građevinarstvo, koje se u velikoj mjeri temelji na upotrebi betona kao građevnog materijala, velik je potrošač prirodnih resursa kao što su kamen, pijesak i voda. Osnovna sirovina za proizvodnju betona je cement i to u količini od oko 300 kg po m3 betona. Temelji održivosti u industriji cementa sastoje se od smanjenja emisije CO2, očuvanja prirodnih resursa i gradnje trajnijih građevina. Svi navedeni temelji mogu biti obuhvaćeni pomicanjem cementne industrije prema kružnom modelu, putem tzv. industrijske simbioze, u kojoj je otpad iz jedne industrije vrijedna sirovina za drugu industriju.

Cement je mineralno vezivo čija je pretežna primjena u građevinarstvu kao vezivo prirodnih ili umjetnih agregata za proizvodnju betona i mortova i kao glavni sastojak betona neizostavan je materijal u građevinarstvu, ali pri njegovoj proizvodnji dolazi do velike potrošnje energije i emisije stakleničkog plina CO2. Prilikom proizvodnje jedne tone klinkera portlandskog cementa u okoliš se emitira približno 850 kg CO2. Istraživanja su pokazala da je upravo cementna industrija odgovorna za 5 do 7% ukupne svjetske emisije CO2.

Alternativna goriva zauzimaju važnu ulogu u procesu smanjenja emisije CO2 čime se potiče uspostava modernog sustava gospodarenja otpadom, uz povećanje radnih mjesta i rast gospodarstva a istovremeno poštujući hijerarhiju gospodarenja otpadom. Nadalje u rotacijskim pećima za proizvodnju portland cementnog klinkera osigurani su tehnološki uvjeti pogodni za suspaljivanje zamjenskih goriva uz visoke temperature, oksidacijsku atmosferu i dovoljno vrijeme zadržavanja jer su isti ti uvjeti potrebni za održanje procesa proizvodnje klinkera.

S obzirom na to da je pojava globalnog zatopljenja postala ozbiljan problem, postoji potreba za razvojem novih tehnologija koje će pomoći smanjenju koncentracije CO2 u atmosferi. Najznačajnije aktivnosti idu u smjeru što veće zamjene klinkera u cementu sekundarnim sirovinama, naravno uz zadržavanje kvalitete konačnog proizvoda, optimizacija sastava cementa korištenjem troske visoke peći ili letećeg pepela, povećanje energetske učinkovitosti peći klinkera, korištenje alternativnih goriva i dr. Takvim pristupom smanjuje se potrošnja prirodnih sirovina, potrošnja toplinske i električne energije uz smanjenje emisije NOx i smanjenje emisije CO2 koja proizlazi iz reakcije izgaranja goriva i reakcije dekarbonatizacije CaCO3.

O predavaču:

Branimir Ljubičić je dipl. ing. kemijske tehnologije s 15 godina iskustva u cementnoj industriji (CEMEX Hrvatska d.d.) kao voditelj procesnog laboratorija, inženjer zaštite okoliša, specijalist razvoja proizvoda i optimizacije procesa i trenutno, kao voditelj za goriva i CO2.

Start typing and press Enter to search

Skip to content