In Fakultetski seminari, Novosti

Pozivamo vas na predavanje koje će ovu srijedu, 10. travnja 2024. godine s početkom u 13:15, održati Mirko Barada sa School of Ocean Sciences, Bangor University, Wales (UK).
Tema predavanja je Modeliranje složenih poplava u estuarijima različitih oblika i strategija obrane.
Predavanje će se održati u učionici B3-17.

Sažetak predavanja

Estuariji su među najugroženijim područjima našeg planeta kada je riječ o riziku od poplava jer se nalaze na prostoru kontakta (i konflikta) fluvijalnih i maritimnih utjecaja. U isto vrijeme to su područja velike bioraznolikosti ali i tradicionalno iznimno naseljena područja gdje čovjek izmjenjuje izvorni krajolik nerijetko čineći uvjete ranjivijima nego što početno jesu. U ovome predavanju predstavit će se primjena LISFLOOD-FP hidrodinamičkog modela u modeliranju složenih poplava na primjeru estuarija rijeke Dovey u Walesu (UK), s posebnim naglaskom na važnost morfologije estuarija modificirajući pri tom njegov izvorni oblik. U prvome dijelu predavanja govorit će se o ocjeni točnosti korištenog modela, uključujući validaciju korištenjem in-situ mjerenja te satelitskih SAR snimaka za odabrani ekstremni poplavni događaj. Drugi dio predavanja odnosi se na proučavanje utjecaja različitih oblika estuarija, odnosno primijenih strategija obrane na rizik od poplava. Različiti oblici estuarija virtualno su izvedeni iz početnog korištenjem GIS-a, a uključuju strategije obrane poput Hold the line, Advance the line ili Remove the line (i dr.) pristupa, kao i različite varijante pokrova zemljišta. U nastavku rezultati dobiveni na temelju ovih modela uspoređuju se s modelima koji aproksimiraju različito “ponašanje” poplave u vidu varijacija u rubnim uvjeta kao što su 1) trajanje poplavnog događaja i 2) vremenski odmak između vrhunaca riječne i morske komponente. Rezultati istraživanja ukazuju na iznimnu važnost morfologije estuarija te primijenjene strategije upravljanja u smanjenju (ili povećanju) rizika od poplava, s posebnim naglaskom na nature-based rješenja.

Životopis

Mirko je doktorand na posljednjoj godini doktorata na Sveučilištu u Bangoru u Walesu (UK) u polju fizičke oceanografije. Diplomirao je primijenjenu geografiju na Sveučilištu u Zadru 2017. godine, gdje se i zaposlio te radio u okviru Centra za istraživanje krša i priobalja, a potom i Centra za geoprostorne tehnologije. Godine 2019. odlazi na doktorski studij u Veliku Britaniju nakon dobivanja The Gaynor Celmyn Jones stipendije na Sveučilištu u Bangoru, gdje radi pod mentorstvom dr. sc. Petera Robinsa. Doktorski rad uključuje primjenu LISFLOOD-FP hidrodinamičkog modela u modeliranju različitih scenarija upravljanja poplavama i modeliranje složenih poplava u estuarijima, kao i analizu satelitskih slika poplavnih događaja i primjenu UKCP18 projekcija klimatskih promjena u procjeni budućeg rizika od poplava u estuarijima. Dosad je objavio nekoliko znanstvenih radova sa svojim kolegama, uključujući i sveučilišni priručnik Digitalno modeliranje terena, te aktivno sudjeluje na međunarodnim konferencijama. Od travnja 2024. god. počinje raditi na projektu “Identifying climate change risks to water quality across English estuaries” na Sveučilištu u Liverpoolu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content