SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 28. listopada 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA GULIN

Diplomski studij: Matematika i informatika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

DIZAJN WEB APLIKACIJA UZ NAJNOVIJE METODE I TEHNIKE

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – predsjednik
2. prof. dr. sc. Andrina Granić – članica
3. doc. dr. sc. Jelena Nakić – članica

Datum i sat obrane: 30. listopada 2020. u 10:00 sati

Soba: B2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content