SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 15. studenog 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA MILOŠEVIĆ

Diplomski studij: Informatika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Analiza učenja osnovnih koncepata programiranja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Monika Mladenović – predsjednica
2. dr. sc. Divna Krpan, v.pred. – članica
3. doc. dr. sc. Goran Zaharija – član

Datum i sat obrane: 17. studenog 2021. u 11:00 sati

Soba: B2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content