SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA KEMIJU

Split, 16. srpnja 2021.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Ana Mrše

Preddiplomski studij: Biologija i kemija

Naslov završnog rada:

Uloga oksidacijskog stresa u kardiovaskularnim bolestima

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. doc. dr. sc. Matilda Šprung – predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Renata Odžak – članica
3. izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov – član

Datum i sat obrane: 20. srpnja 2021. u 1000 sati
Soba: B2-06

Start typing and press Enter to search

Skip to content