SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 14. srpnja 2021.g.

OBRANA ZAVRŠNOG PREDDIPLOMSKOG
ISPITA

Kandidat: Anamarija Lozančić

Preddiplomski studij: Matematika

Povjerenstvo za polaganje završnog preddiplomskog ispita:

1. prof. dr. sc. Damir Vukičević – predsjednik
2. dr. sc. Ana Laštre – članica
3. doc. dr. sc. Goran Erceg – član

Datum, sat i mjesto polaganja završnog preddiplomskog ispita:

21 . srpnja 2021. u 0900 sati
Soba: B3-16

Start typing and press Enter to search

Skip to content