SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 16. prosinca 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Anđela Bazina

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Utjecaj ranog učenja robotike na interese učenika u daljnjem procesu učenja robotičkih sadržaja

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević – predsjednik
2. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – član
3. Jozo Pivac, predavač – član

Datum i sat obrane:
17. prosinca 2021. u 1000 sati
B1-05

Start typing and press Enter to search

Skip to content