SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 9. prosinca 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: BRUNO BEŠLIĆ

Diplomski studij: Informatika i tehnika

Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

STEM OBRAZOVANJE – UPOTREBA ROBOTIKE U OSNOVNOŠKOLSKOJ EDUKACIJI

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

  1. doc. dr. sc. Anna Alajbeg – predsjednica
  2. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević – član
  3. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – član

Datum i sat obrane: 15. prosinca 2021. u 11:30 sati

Soba: B1-05

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content