SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 24. rujna 2020.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Daria Sauer

Preddiplomski studij: Biologija i kemija

Naslov završnog rada:

Sindrom policističnih jajnika

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. prof. dr. sc. Ivana Bočina – predsjednica
2. doc. dr. sc. Nives Kević – članica
3. doc.dr.sc. Sanja Puljas – članica

Datum i sat obrane: 30. rujna 2020. u 1130 sati
Soba: B1-08

Start typing and press Enter to search

Skip to content