U petak, 06. ožujka 2020. u 12:00 u dvorani B3-17 dr. sc. Damjan Pištalo sa Sveučilišta u Zadru održat će predavanje
Geometrija motivirana kvantizacijom gauge polja

Predavanje je organizirano u sklopu redovitog kolokvija Znanstvenog razreda SMD-a.
Pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju predavanju.

Sažetak:
Od osamdesetih godina, kad je kvantna teorija polja formulirana u jeziku vektorskih svežnjeva, uočavaju se njeni geometrijski aspetkti: djelovanje gauge simetrija podsjeća na strukturu Liejevog, odnosno Lie beskonačno algebroida, rezolucija kritičnog lokusa Lagrangiana ima strukuturu diferencijalno graduirane sheme, itd.
Ipak, premda je kvantizacija gauge polja motivirala razvoj homotopske (derivirane) geometrije, geometrija još uvijek nije u potpunosti opisala strukturu gauge simetrija.
U ovom predavanju ću skicirati povijesni razvoj priče (Faddeev-Popov; Becchi-Rouet-Stora-Tyutin; Batalin-Vilkovisky), a potom reći nešto o modernijim geometrijskim inetrpretacijama iz perpektive svog rada.

Start typing and press Enter to search

Skip to content