SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 26. listopada 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: DRAGICA STJEPANOVIĆ

Diplomski studij: Matematika i informatika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Rubni problemi i Sturm – Liouvilleova teorija

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. prof. dr. sc. Tanja Vučičić – predsjednica
2. doc. dr. sc. Andrijana Ćurković – članica
3. Dino Peran, mag. math. – član

Datum i sat obrane: 30. listopada 2020. u 1100 sati

Soba: B3-69

Start typing and press Enter to search

Skip to content