SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 23. rujna 2022. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Drago Mihaljević

Preddiplomski studij: Fizika

Naslov završnog rada:

Topološki materijali

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Željana Bonačić Lošić Predsjednik-ica
2. doc. dr. sc. Petar Stipanović Član-ica
3. doc. dr. sc. Ivana Weber Član-ica

Datum i sat obrane:
27. rujna 2022. u 12:00 sati
B3-53

Start typing and press Enter to search

Skip to content