SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 31. kolovoza 2022. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Ema Bellulovich

Diplomski studij: Biologija i kemija; smjer: nastavnički

Naslov diplomskog rada:

IDENTIFIKACIJA PLAZMIDA KOJI KODIRAJU KARBAPENEMAZU KPC-2 KOD ENTEROBACTERIACEAE IZ OKOLIŠA

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ivica Šamanić Predsjednik-ica
2. izv. prof. dr. sc. Ana Maravić Član-ica
3. Mia Dželalija Član-ica

Datum i sat obrane:
06. rujna 2022. u 13:00 sati
B2-21

Start typing and press Enter to search

Skip to content