SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 17. studenog 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ENA HAKALOVIĆ

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Projektna nastava u tehničkoj kulturi-primjer restauracije mopeda Tomos Laura

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević – predsjednik
2. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – član
3. doc. dr. sc. Vladimir Pleština – član

Datum i sat obrane: 22. studenog 2021. u 1100 sati

Soba: B1-05

Start typing and press Enter to search

Skip to content