SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 13. listopada 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Ena Ivić

Diplomski studij: Biologija i Kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

EKSPRESIJA COLL1, COLL2, AGG, AHA I CK10 U PROBAVNOM SUSTAVU PAUKA BIJELCA Trachinus draco (Linnaeus, 1758) (Teleostei: Trachinidae)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Nives Kević – predsjednica
2. prof. dr. sc. Ivana Bočina – članica
3. doc. dr. sc. Antonela Paladin – članica

Datum i sat obrane: 18. listopada 2021. u 1000 sati
Soba: B1-18

Start typing and press Enter to search

Skip to content