SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 23. rujna 2022. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Ivana Klarica

Diplomski studij: Biologija i kemija; smjer: nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Procjena genotoksičnog učinka hidrolata vrsta Veronica officinalis L. i Veronica saturejoides Vis. subsp. saturejoides na stanice raka debelog crijeva (HCT116)

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Željana Fredotović Predsjednik-ica
2. prof. dr. sc. Valerija Dunkić Član-ica
3. Marija Nazlić Član-ica

Datum i sat obrane:
30. rujna 2022. u 12:00 sati
B2-21

Start typing and press Enter to search

Skip to content