I ove godine, tradicionalno na blagdan sv. Duje, izašao je novi broj stručno-metodičkog časopisa za matematiku Acta Mathematica Spalatensia, Series Didactica (AMAS.SD) Vol. 3 (2020) SSN 2623-5803 Online. Časopis izlazi u izdanju Odjela za matematiku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu i Splitskog matematičkog društva.

Radovima se može pristupiti  na mrežnoj stranici AMAS-a http://amas.pmfst.unist.hr/, a tiskano izdanje bit će dostupno krajem svibnja.

Acta Mathematica Spalatensia

Start typing and press Enter to search

Skip to content