Javna obrana doktorskog rada studenta poslijediplomskog sveučilišnog studija BIOFIZIKA

Tomislava Rončevića

pod naslovom “IDENTIFICATION, REDESIGN AND CHARACTERIZATION OF ANURAN ANTIMICROBIAL PEPTIDES”
(From targeted DNA sequencing and database analyses to peptide antibiotics)

održat će se u četvrtak, 25. travnja 2019. u 10:00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (amfiteatar A0-1),
pred članovima Stručnog povjerenstva:

1. doc. dr. sc. Ana Maravić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Split), predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Karl Lohner (Institut za molekularne bioznanosti Sveučilišta u Grazu), član
3. izv. prof. dr. sc. Maria Luisa Mangoni (Fakultet farmacije i medicine Sapiensa Sveučilišta u Rimu), član
4. doc. dr. sc. Larisa Zoranić (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Split), zamjenski član.

Mentori:
prof. dr. sc. Jasna Puizina (Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Split)
prof. dr. sc. Alessandro Tossi (Odjel za životne znanosti Sveučilišta u Trstu)

Sažetak:

Antimikrobni peptidi (AMP) su strukturalno različite molekule prirodno sintetizirane u većini organizmima, s direktnom antimikrobnom aktivnosti, dok često pokazuju i druga imunološki povezana svojstva. Vodozemci iz reda Anura su naročito bogat izvor takvih peptida s ~2000 različite sekvence pohranjene u ‘Database of Anuran Defense Peptides’ (DADP). Razvijen je novi pristup za istovremenu identifikaciju peptida iz više različitih vrsta oslanjajući se na izrazito očuvane signalne sekvence za dizajn specifičnih početnica i podatke RNAseq dostupne u ‘Sequence Read Archive’ (SRA), te ih koristeći kako bi se selektivno amplificirali transkripti koji kodiraju AMP iz malih količina tkiva kože žaba. Također, novi peptidi su redizajnirani uz pomoć molekularnih deskriptora koristeći računalni program Mutator koji povezuje biofizikalna svojstva peptida s njihovom biološkom aktivnošću. Taj alat razvijen je koristeći set helikalnih AMP-a žabljeg podrijetla, te bi trebao dati najbolje rezultate ako se unose upravo takvi prirodni peptidi. U oba slučaja, određeni broj identificiranih/dizajniranih peptida je testiran naspram antibakterijske aktivnosti, toksičnosti i mehanizma djelovanja. Neki od tih peptida su se pokazali kao dobri antimikrobni kandidati s neznatnom toksičnošću naspram stanica domaćina.

Start typing and press Enter to search

Skip to content