O B A V I J E S T

Javna on-line obrana doktorskog rada studentice poslijediplomskog sveučilišnog studija BIOFIZIKA

IVANE GUNJAČE

pod naslovom

Otkrivanje genetičkih čimbenika povezanih s ukupnom razinom hormona štitne žlijezde u serumu

održat će se u utorak, 24. ožujka 2020., u 14:00 sati pred članovima Stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman (Medicinski fakultet, Split) – predsjednica
  2. prof. dr. sc. Jasna Puizina (Prirodoslovno-matematički fakultet, Split) – članica
  3. doc. dr. sc. Matilda Šprung (Prirodoslovno-matematički fakultet, Split) – članica

Mentori:
izv. prof. dr. sc. Maja Barbalić (Medicinski fakultet, Split) i
izv. prof. dr. sc. Marija Raguž (Medicinski fakultet, Split).

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju on-line obrani putem linka
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhMjI5NWYtNWZhZC00ODAxLTliMTktZWYyNzNjNTYxN2Iy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295965bf-02be-42d1-a3a6-f4ed25839e28%22%2c%22Oid%22%3a%2259a41207-36c5-4405-be79-02c5d2f8cbd1%22%7d i

Za priključenje molim Vas slijediti upute:

Naslov:

Otkrivanje genetičkih čimbenika povezanih s ukupnom razinom hormona štitne žlijezde u serumu

Sažetak: Hormoni štitnjače, tiroksin (T4) i trijodtironin (T3), su neophodni za normalan rast, razvoj i metabolizam svake stanice u tijelu. Serumski parametri hormona štitnjače pokazuju značajnu raznolikost između zdravih pojedinaca koja je, pored okolišnih čimbenika, u znatnoj mjeri određena i genetičkim čimbenicima. S ciljem otkrivanja genetičkih čimbenika koji utječu na koncentracije ukupnih hormona štitnjače, provedena je prva meta-analiza cjelogenomskih analiza povezanosti za ukupnu koncentraciju hormona T4 na 1121 ispitaniku s područja grada Splita i otoka Korčule. Provedene su i cjelogenomske analize povezanosti za ukupnu koncentraciju hormona T3 i omjer T3/T4 za ispitanike s područja grada Splita. Cjelogenomskim analizama povezanosti identificirane su genske varijante povezane s ukupnom koncentracijom hormona T4 i omjerom T3/T4. Navedene analize nadopunjuju postojeće znanje o genetičkoj pozadini funkcije štitne žlijezde te doprinose boljem razumijevanju bioloških putova povezanih s funkcijom štitnjače.

Title:

Identification of genetic factors associated with total serum levels of thyroid hormones

Abstract: Thyroid hormones (TH), thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are essential for the normal growth, development, and metabolism of every cell in the body. In healthy individuals, serum thyroid parameters show significant interindividual variability mainly determined by genetic factors, in addition to environmental factors. To detect genetic variants associated with total THs levels, the first genome-wide meta-analysis of total T4 levels was carried out in 1121 individuals from the city of Split and the island of Korčula. The genome-wide association analyses of total T3 levels and T3/T4 ratio were conducted in the individuals from the city of Split. The most significant results of the genome-wide association analyses are the identification of the genetic variants with the total T4 levels, and T3/T4 ratio. This study improves the current knowledge of the genetic factors regulating TH levels and contributes to a better understanding of the biological pathways associated with thyroid function.

Start typing and press Enter to search

Skip to content