Javna obrana doktorskog rada studentice Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu

IVANČICE MIROŠEVIĆ

viši predavač na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu

pod naslovom „Redukcija kategorija pro*- Grp i pro*- HTop“

održat će se u srijedu, 18. prosinca 2019. godine, s početkom u 10:00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, u predavaonici B3-37, pred članovima Povjerenstva:

1. prof.dr.sc. Vlasta Matijević, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – predsjednica
2. prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – član
3. izv.prof.dr.sc. Zvonko Iljazović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član
4. doc.dr.sc. Goran Erceg, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – zamjenski član

Mentor: prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

Start typing and press Enter to search

Skip to content