Javna obrana doktorskoga rada studenta Zajedničkoga sveučilišnoga poslijediplomskoga doktorskoga studija matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu

IVANA JELIĆA

asistenta na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu pod naslovom
“Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom obliku”
održat će se u petak, 24. rujna 2021. godine, s početkom u 11:00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, u predavaonici B3-37, pred članovima Povjerenstva:

  1. doc.dr.sc. Goran Erceg, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – predsjednik
  2. prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – član
  3. izv.prof.dr.sc. Zvonko Iljazović, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu – član
  4. prof.dr.sc. Vlasta Matijević, prof.emerita, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – zamjenski član.

Mentor: prof.dr.sc. Nikola Koceić-Bilan, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu.

Start typing and press Enter to search

Skip to content