Javna obrana teme doktorskog rada studenta Zajedničkog sveučilišnog poslijediplomskog doktorskog studija matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu

IVANA JELIĆA

pod naslovom
Vanjski i unutarnji pristup konačnom grubom obliku, (External and intrinsic approach to the finite coarse shape)

uz predloženog mentora prof.dr.sc. Nikolu Koceić-Bilana, PMF Split, će se održati u petak, 26. veljače 2021. u 11.00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, u  predavaonici B3-37 te online aplikacijom Zoom pred članovima imenovanog Stručnog povjerenstva za obranu teme u sastavu:

  1. dr. sc. Vlasta Matijević, prof. emerita, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, predsjednica
  2. doc. dr. sc. Goran Erceg, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, član
  3. izv. prof. dr. sc.Zvonko Iljazović, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu-Matematičko odsjek, član

Start typing and press Enter to search

Skip to content