In Novosti

OBAVIJEST

Javna obrana teme doktorskog rada studentice

doktorskog studija BIOFIZIKA

 MARGARITE BUŽANČIĆ MILOSAVLJEVIĆ, mag. ing. cheming.

 pod naslovom

“TEORIJSKI DIZAJN NOVIH MATERIJALA ZA ISKORIŠTAVANJE SUNČEVE ENERGIJE/

 THEORETICAL DESIGN OF NEW MATERIALS FOR SOLAR ENERGY HARVESTING

 

održat će se u četvrtak, 2. svibnja 2024, u 11.00 sati na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu (dvorana B3-47) pred članovima Stručnog povjerenstva:

 

  1. doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, predsjednica,
  2. izv. prof. dr. sc. Perica Bošković, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, član,
  3. dr. sc. Emmanuelle Bignon , Centre National de la Recherche Scientifique, LPCT UMR 7019, Universite de Lorraine, Francuska, članica.

 

Mentorica i komentor:

prof. dr. dr. h. c. Vlasta Bonačić Kouteck  – Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju – integracija Mediteranske regije (STIM) pri Interdisciplinarnom centru za naprednu znanost i tehnologiju (ICAST) i prof. dr. sc. Mile Dželalija  – Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu).

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju javnoj obrani.

Naslov:

TEORIJSKI DIZAJN NOVIH MATERIJALA ZA ISKORIŠTAVANJE SUNČEVE ENERGIJE

 Sažetak:

Energija sunčeva zračenja predstavlja čisti, obnovljivi izvor energije. Njezinom upotrebom smanjuju se staklenički plinovi, utjecaj na klimatske promjene i cjelokupni ugljični otisak. Unapređivanjem i istraživanjem fotonaponskih tehnologija ulaže se u očuvanje okoliša i energijsku učinkovitost. Cilj ovog istraživanja je teorijski dizajn novih materijala za sustave prikupljanja solarne energije s povećanom efikasnosti, u svrhu proizvodnje čiste električne energije. Izračuni strukturnih i optičkih svojstava temelje se na teoriji funkcionala gustoće (DFT) i na njezinoj vremenski zavisnoj varijanti (TD-DFT). Naglasak je na istraživanju fotovoltaičnih i fotokemijskih svojstava, kao što su; efikasnost fotoelektrične pretvorbe i efikasnost svjetlosne emisije (QY). Dizajn novih materijala na nanoskali zasniva se na organskim sustavima boja za primjenu u bojom senzibiliziranim solarnim ćelijama (DSSC), odnosno u transparentnim luminiscentnim solarnim koncentratorima (TLSC). Teorijski izračuni fotovoltaičnih i fotokemijskih svojstava služe za stimulaciju eksperimentalnih istraživanja u području novih solarnih tehnologija.

 

Title:

THEORETICAL DESIGN OF NEW MATERIALS FOR SOLAR ENERGY HARVESTING

 

Abstract:

Solar energy represents a clean, renewable energy source. The use of solar energy reduces greenhouse gasses, climate change impact and the overall carbon footprint. Through research and development in photovoltaic technology, investments can be made in environmental protection and energy efficiency. The aim of this research is theoretical design of new solar harvesting materials with increased efficiency for production of clean electric energy. Calculations of structural and optical properties are based on density functional theory (DFT) and its time-dependent variant (TD-DFT). The emphasis is on the research of photovoltaic and photochemical properties, such as; energy conversion efficiency and fluorescence quantum yield (QY). Design of new materials at the nanoscale is based on organic dye systems for use in dye-sensitized solar cells (DSSC) and transparent luminescent solar concentrators (TLSC). Theoretical calculations of photovoltaic and photochemical properties serve to stimulate experimental research in the field of new solar technologies.

Start typing and press Enter to search

Skip to content