OBAVIJEST

Javna online obrana teme doktorskog rada studentice poslijediplomskog sveučilišnog studija BIOFIZIKA

 
MATEE KANUNNIKAU
održat će se u četvrtak, 21. svibnja 2020., u 14.00 sati pred članovima Stručnog povjerenstva:

  1. prof. dr. sc. Katarina Vukojević, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednica,
  2. prof. dr. sc. Irena Drmić Hofman, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica,
  3. prof. dr. sc. Biljana Balen, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, članica.

Mentorica: dr. sc. Anita Kriško (Mediteranski institut za istraživanje života, Split).
Naslov:
Modifikacija statusa proteostaze: uloga komunikacije između staničnih organela
Sažetak:
Uravnotežena proteinska homeostaza (proteostaza) je ključna za staničnu funkciju i održivost organizma. Ona je djelomično postignuta mrežom proteinskih kofaktora pod nazivom – molekularni šaperoni. Nemogućnost očuvanja proteostaze može rezultirati teškim oštećenjima koji mogu dovesti do stanične smrti. Gubitak proteinske homeostaze se smatra jednim od znakova starenja; broj oštećenih i nepravilno nabranih proteina u stanici raste, dok proteosomalna razgradnja drastično opada. Unatoč spoznaji da su starenje i disbalans proteostaze jako usko povezani, istraživanje koje se bavi ublažavanjem opadanja kontrole kvalitete proteina uslijed starenja značajno kaska. Mi smo zainteresirani proučiti posljedice koje promjene u proteostazi potpomognutoj šaperonima imaju na cjelokupno stanje stanice. Ove promjene bi bile uzrokovane poboljšanjem ili propadanjem proteinske homeostaze. Također, htjeli bismo istražiti posljedice promjena u proteostazi lokaliziranim u staničnim odjeljcima.
Title:
Modifying the proteostasis status: the role of cross-organelle communication
Abstract:
Balanced protein homeostasis (proteostasis) is essential for cellular function and the viability of the organism. This is, in part, achieved by a network of protein folding modulators, known as molecular chaperones. Failure to maintain proteostasis may result in severe damage that, in turn may lead to many diseases, and even cellular death. Loss of proteostasis is considered to be one of the hallmarks of aging, as the number of misfolded and aberrant proteins is increased, while the proteosomal degradation is drastically reduced. Despite knowing that aging and proteostasis imbalance is very closely related, the research on mitigating the age-associated decline in protein quality control is lagging behind. What we are interested in is to investigate the cell-wide repercussions following a change in chaperone-assisted proteostasis, either by its improvement or deterioration, as well as to examine the communication between affected cellular compartments with the rest of the cell.

Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju online obrani putem Jitsi Meet sustava za koji je potrebno imati instalirani web preglednik Chrome ili Firefox.
Javnoj obrani teme pristupa se putem linka
https://meet.jit.si/ObranaTemeDoktorskogRada_KanunnikauMatea

1-slika
ili na mrežnoj stranici https://meet.jit.si upisati naziv sastanka:
ObranaTemeDoktorskogRada_KanunnikauMatea
2-slika

Priključenje javnoj obrani bit će moguće od 13.30 h (21. svibnja 2020.).

Start typing and press Enter to search

Skip to content