Povodom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku svemirsku agenciju pozivamo Vas na javna predavanja o upotrebi satelitske tehnologije u oceanografiji, koja će se održati 17. 4. 2019. u amfiteatru A1 1 od 10:00 do 15:00 sati. Predavanja organizira Prirodoslovno-matematički fakultet u suradnji sa Institutom za oceanografiju i ribarstvo, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja i projekta „Ocean Colour Climate Change Initiative“ Europske svemirske agencije. Predavanja su organizirana u sklopu radionice „Remote sensing of marine ecosystems“ koja se održava pri Institutu za oceanografiju i ribarstvo u istom tjednu.

Predavanja će održati vodeći svjetski stručnjaci iz oceanografije. Fokus predavanja je stavljen na daljinsku detekciju mora, svemirsku tehnologiju od krucijalne važnosti za proučavanje mora i morskih ekosustava. Predavanja predstavljaju priliku studentima i široj javnosti za interakciju sa znanstvenicima oko tema vezanih za daljinsku detekciju.

Daljinska detekcija pruža sveobuhvatnu prostornu i vremensku pokrivenost mora. Informacije dobivene pomoću daljinske detekcije (tzv. satelitski podatci) se koriste za proučavanje mora i morskih ekosustava na različite načine, najpoznatiji od kojih je korištenje prostornih mapa temperature i klorofila, te vremenskih nizova dobivenih iz niza takvih mapa. Iskorištenost ovih mjerenja u istraživanjima Jadranskog mora je daleko od potencijala koji bi se mogao realizirati ako metode i rezultati mjerenja daljinske detekcije nađu širu primjenu u disciplinama kao što su biologija mora i ekologija, u kombinaciji sa fizičkom oceanografijom.

RASPORED
10:00 – 10:15 Dobrodošlica
10:15 – 10:45 Rodney Forster, University of Hull, Ujedinjeno Kraljevstvo
Satellites and the sea
10:50 – 11:20 Heather Bouman, Oxford, Ujedinjeno Kraljevstvo
Prochlorococcus under the macroscope
11:25 – 11:55 Mirko Orlić, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska
Bora-driven advection of the Po plume in the North Adriatic
12:00 – 12:30
Pauza
12:30 – 13:30 Trevor Platt, Plymouth Marine Laboratory, Ujedinjeno Kraljevstvo
Remote Sensing and Fisheries
13:35 – 14:10 Shubha Sathyendranath, Plymouth Marine Laboratory, Ujedinjeno Kraljevstvo
Threat to human health from water-borne diseases
14:15 – 14:45 Josean Fernandes, AZTI, Španjolska
Applications of remote sensing and machine learning in fisheries and aquaculture

Start typing and press Enter to search

Skip to content