SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 21. listopada 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JELENA MELVAN

Diplomski studij: Matematika i fizika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Modeli vodikova atoma u nastavi fizike

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Ivana Weber – predsjednica
2. prof. dr. sc. Mile Dželalija – član
3. izv. prof. dr. sc. Željana Bonačić Lošić – članica

Datum i sat obrane: 29. listopada 2020. u 1200 sati

Soba: B3-47

Start typing and press Enter to search

Skip to content