SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 23. rujna 2022. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Jure Banić

Preddiplomski studij: Biologija

Naslov završnog rada:

NAJVEĆI I NAJMANJI U SVIJETU VIRUSA – GIRUSI I VIROFAGI

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Elma Vuko Predsjednik-ica
2. izv. prof. dr. sc. Biljana Apostolska Član-ica
3. doc. dr. sc. Željana Fredotović Član-ica

Datum i sat obrane:
27. rujna 2022. u 11:00 sati
B2-23

Start typing and press Enter to search

Skip to content