SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 21. srpnja 2022. g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Karla Josipa Džaja

Diplomski studij: Matematika
Smjer: Statistika i računarstvo

Naslov diplomskog rada:

Teorija dizajna i njena primjena u dizajnu igara

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Aljoša Šubašić Predsjednik-ica
2. doc. dr. sc. Goran Erceg Član-ica
3. doc. dr. sc. Tanja Vojković Član-ica

Datum i sat obrane:
25. srpnja 2022. u 10:00 sati
B3-17

Start typing and press Enter to search

Skip to content