SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 16. srpnja 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Katarina Mandalinić

Diplomski studij: Matematika
Smjer: računarski

Naslov diplomskog rada:

Modificirani Girvan-Newmanov algoritam

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Tanja Vojković – predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Jurica Perić – član
3. dr.sc. Aljoša Šubašić – član

Datum i sat obrane: 21. srpnja 2021. u 1030 sati
B3-37

Start typing and press Enter to search

Skip to content