SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 10. studenog 2021.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Marina Ugrin

Diplomski studij: Biologija i Kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

ODREĐIVANJE POLIMORFIZMA U GENU ZA RECEPTOR OKUSA TAS2R38

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Jasna Puizina – predsjednica
2. prof. dr. sc. Mate Šantić – član
3. prof. dr. sc. Ivana Bočina – članica

Datum i sat obrane: 17. studenog 2021. u 1100 sati
Soba: B2-21

Start typing and press Enter to search

Skip to content