SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 23. listopada 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Marko Barać

Diplomski studij: Matematika
Smjer: računarski

Naslov diplomskog rada:

RSA kriptosustav i neki kriptoanalitički napadi

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Marija Bliznac Trebješanin – predsjednica
2. prof. dr. sc. Borka Jadrijević – članica
3. Dino Peran, mag. math. – član

Datum i sat obrane: 29. listopada 2020. u 15:45 sati
Soba: B3-37

Start typing and press Enter to search

Skip to content