Sveučilište u Splitu bogatije je za novu znanstvenu opremu; riječ je o LC/MS QTOF masenom spektrometru za kojeg je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, 16. siječnja 2020. godine, održana službena primopredaja.

LC/MS QTOF maseni spektrometar može prikupljanjem MS i MS/MS spektara karakterizirati analite u vrlo kompleksnim uzorcima. Ima visoku osjetljivost i širok dinamički raspon što osigurava i pouzdanu kvantitaciju. Tehničke karakteristike uređaja omogućavaju vrlo raznoliku primjenu. Može se koristiti u proteomici, metabolomici, lipidomici i praćenju metabolizma lijekova i međuprodukata metabolizma. Pogodan je za primjene kao što su otkrivanje nepoznatih spojeva u hrani, okolišu i forenzičkim uzorcima. Ima primjenu u farmakološkoj industriji u karakterizaciji bioterapeutika i proteina stanica domaćina koje se koriste za njihovu proizvodnju.

Ukupna vrijednost nabave uređaja iznosi gotovo 3,8 milijuna, a nabava je realizirana u sklopu projekta „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST, te KTF-ST kroz razvoj znanstveno istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“ (KK.01.1.1.02.0018), koji je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projektom su predviđena i istraživanja u koja će biti uključeni i dionici iz gospodarstva, stoga će jedan od dugoročnih rezultata projekta biti doprinos razvoju gospodarstva u sveučilišnom okruženju, što je u skladu sa Strategijom Sveučilišta u Splitu za razdoblje 2015.-2020.

Start typing and press Enter to search

Skip to content