Akademska zajednica u Splitu je, zahvaljujući projektu ”Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta”, ovih dana postala bogatija za analizator veličine čestica i zeta potencijala, uređaj za karakterizaciju koloidnih otopina, koje se sastoje od nanočestica u nekom otapalu (disperznom sredstvu). Uređaj je instaliran na Odjelu za fiziku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a radi na principu analize dinamičkog raspršenja svjetlosti (DLS) na koloidnim česticama. Koristit će se za istraživanje koloida metalnih nanočestica, sintetiziranih laserskom ablacijom u vodi.

Zbog sudaranja s molekulama disperznog sredstva  koloidne se čestice gibaju nasumično (Brownovo gibanje), a njihov pomak iz početnog položaja ovisi o njihovoj veličini. Uređaj uspoređuje niz „slika“ koloidne otopine dobivenih u različitim, ali bliskim trenutcima, te na temelju uočenih promjena određuje brzinu i veličinu koloidnih čestica. U stvari, uređaj uspoređuje intenzitete laserske svjetlosti koja se u različitim trenutcima raspršuje na koloidnim česticama. Osim toga, budući da su čestice koloida električki nabijene, analizom njihovog gibanja u električnom polju možemo odrediti njihov efektivni naboj. Taj naboj,  odnosno njegov električni potencijal (zeta potencijal), određuje ponašanje koloidne otopine. Ako je zeta potencijal dovoljno velik, zbog istovrsnog naboja svih koloidnih čestica, one će se međusobno odbijati i koloid će biti stabilan. U suprotnom, prevladat će privlačne sile i doći će do spajanja čestica (agregacije).

Uređaj ima veliku primjenu u znanosti i tehnologiji – svugdje gdje se koriste koloidi i suspenzije. Kod naprednih nanomaterijala, koji se odlikuju velikom aktivnom površinom i površinskim interakcijama, važno modeliranje njihovog suspenzijskog ponašanja. Stabilnost dizajniranih suspenzija nanočestica ključna je i za proizvodnju boja, mastila i premaza, gdje određivanje veličine i zeta potencijala čestica pomaže u optimizaciji proizvoda. Vrijeme, temperatura i pH mogu utjecati na biološke molekule i uzrokovati njihovu agregaciju što je važno u bioznanostima i biofarmaceutici. Kvaliteta i stabilnost disperzije ključna je i za kvalitetu velikog broja lijekova. U industriji hrane i pića stabilnost emulzije kritično utječe na izgled, okus i trajnost proizvoda. Također, razumijevanje koloidne stabilnosti te kontrola i prilagođavanje parametara ključne su za razvoj niza potrošačkih proizvoda, od deterdženata do kozmetike.
Konačno, ali ne manje važno, ovaj uređaj je bitan analitički instrument u mnogim akademskim istraživačkim laboratorijama te će sigurno doprinijeti temeljnim znanstvenim istraživanjima na Sveučilištu u Splitu.

Uređaj za mjerenje zeta potencijala je nabavljen u okviru projekta ”Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno-istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta”, broj ugovora KK.01.1.1.02.0018.” čija je ukupna vrijednost 85.142.157,88 kuna, od čega je iznos koji je sufinanciran EU bespovratnim sredstvima 82.870.870,38 kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Poziv za dostavu projektnih prijedloga ”Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”  u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Start typing and press Enter to search

Skip to content