Na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi (N. N. 120/16 ) i

Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

objavljujemo

 

 

POSTUPAK JEDNOSTAVNE NABAVE

za predmet nabave

Usluga tjelesne zaštite osoba i imovine

( zaštitarske usluge )

 

 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, Prirodoslovno-matematički fakultet, R. Boškovića 33, 21000 Split, OIB: 20858497843, kojeg zastupa dekan prof. dr. sc. Jasna Puizina,

SVEUČILIŠTE U SPLITU, Kemijsko-tehnološki fakultet, R. Boškovića 35, 21000 Split, OIB: 99401575594, kojeg zastupa dekan prof. dr. sc. Igor Jerković i

SVEUČILIŠTE U SPLITU, Pomorski fakultet, R. Boškovića 37, 21000 Split, OIB: 24624257529, kojeg zastupa dekan izv. prof. dr. sc. Nikola Račić

(u daljnjem tekstu: Korisnici usluge)

 

24. studenoga 2017. godine sklopili su Sporazum o tjelesnoj (privatnoj) zaštiti „Zgrade tri fakulteta“ na adresi Ruđera Boškovića 33, 35 i 37 u Splitu .

Zbog tehničke neodvojivosti predmeta nabave sporazumne strane suglasne su da Prirodoslovno matematički fakultet provede postupak nabave i odabere najpovoljnijeg pružatelja usluge s kojim će Korisnici usluge sklopiti ugovor.

Slijedom navedenog, Prirodoslovno matematički u Splitu kao nositelj i organizator poslova (u daljnjem tekstu: Naručitelj) na temelju članka 15. Zakona o javnoj nabavi i članka 12. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, provodi postupak jednostavne nabave JN-1/2017 s ciljem zaključenja ugovora o uslugama tjelesne zaštite Zgrade tri Fakulteta u Splitu R. Boškovića 33, 35 i 37.

Ovim putem pozivaju se zainteresirani gospodarski subjekti na dostavu ponude sukladno sljedećoj dokumentaciji o nabavi.

 

Start typing and press Enter to search

Skip to content