In Novosti

SVEUČILIŠTE U SPLITU

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Raspisuje

NATJEČAJ

za upis studenata na

doktorski studij BIOFIZIKA

u akademskoj godini 2023./2024

 

Upisna kvota je 5 studenata.

Studij traje 3 godine i nosi 180 ECTS bodova.

Uz prijavu za upis (obrazac 1.),potrebno je priložiti:

 • stručni životopis,
 • potvrdu (diplomu) o završenom sveučilišnom diplomskom studiju fizike, kemije, biologije ili srodnih disciplina,
 • potvrdu (diplomu) o završenom sveučilišnom diplomskom studiju matematike; studiju iz područja tehničkih, biotehničkih znanosti ili iz područja biomedicine i zdravstva za uvjetni upis,
 • službeni prijepis ocjena s prosjekom koji u pravilu treba biti veći od 4.0,
 • ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu,
 • motivacijsko pismo upisa na doktorski studij Biofizika, znanstveno-istraživačkom interesu te okvirnim planovima za budućnost (do dvije kartice teksta),
 • preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem su pristupnici diplomirali ili radili,
 • preporuka potencijalnog mentora i komentora s izjavom o osiguranim sredstvima za znanstvena istraživanja doktoranda i drugih potrebnih troškova u okviru doktorskog studija (obrazac 1. A.),
 • prijedlog znanstvenog istraživanja koji se piše zajedno s potencijalnim mentorom i komentorom (obrazac 1. B.),
 • pokazatelj o aktivnom vladanju engleskim jezikom, odgovarajućom potvrdom (ne starija od dvije godine) ili u razgovoru s natječajnim povjerenstvom,
 • podatke o nagradama tijekom studija i objavljene znanstvene radove i/ili sažetke postera/predavanja na  konferencijama (ukoliko postoje),
 • za uvjetni upis, pristupnici prilažu dokumente kojima dokazuju stečene kompetencije kroz formalno, neformalno ili informalno učenje,
 • u prijavi pristupnik mora naznačiti natječe li se za doktorski studij u punom radnom vremenu ili s dijelom radnog vremena.

 

Prijave stranih državljana su dobrodošle i razmatrat će se pod istim uvjetima i kriterijima kao i za državljane RH (više informacija na internetskoj stranici www.pmfst.hr/biophysics).

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovi u natječaju koji imaju rodni značaj obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Za sve dodatne informacije o studiju kontaktirajte nas putem e-maila ibitunjac@pmfst.hr ili telefona 021/619217.

Prijavu s natječajnom dokumentacijom treba dostaviti do 30. studenog 2023. godine osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet
Doktorski studij Biofizika (Ured B3-22)
Ruđera Boškovića 33, 21000 Split

Start typing and press Enter to search

Skip to content