SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 23. rujna 2022. g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Nikolina Dujić

Preddiplomski studij: Informatika

Naslov završnog rada:

Usporedba NoSQL baza podataka u React aplikaciji

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. doc. dr. sc. Divna Krpan Predsjednik-ica
2. doc. dr. sc. Monika Mladenović Član-ica
3. doc. dr. sc. Goran Zaharija Član-ica

Datum i sat obrane:
27. rujna 2022. u 11:30 sati
B2-70

Start typing and press Enter to search

Skip to content