SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 16. srpnja 2021.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: Nina Vidović

Preddiplomski studij: Biologija i kemija

Naslov završnog rada:

Inducirane mutacije i metode njihove detekcije

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. prof. dr. sc. Jasna Puizina – predsjednica
2. doc. dr. sc. Elma Vuko – članica
3. doc. dr. sc. Željana Fredotović – članica

Datum i sat obrane: 20. srpnja 2021. u 1000 sati
Soba: B2-21

Start typing and press Enter to search

Skip to content