0

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU za  izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda, za znanstveno područje prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika na 60% od punog radnog vremena

OBAVIJEST O IZBORU KANDIDATA PO NATJEČAJU Temeljem javnog natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Fakulteta i Slobodnoj Dalmaciji 27.rujna 2021 te na službenom internetskom portalu za radna [...]