Damir Brčić održat će nastupno predavanje za izbor u naslovnog predavača za znanstveno područje tehničkih znanosti, polje računarstvo. Predavanje će se održati u okviru predmeta Diplomski rad-priprema dana 19. siječnja 2024. s početkom u 12:15 sati u učionici B2-74, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, Ruđera Boškovića 33.

Tema nastupnog predavanja je

„Kako diplomski rad može postati poslovna ideja“

Predavanje će se održati u prisutnosti studenata i nastavnika Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu te Stručnog povjerenstva u sastavu:
1. prof. dr. sc. Saša Mladenović, PMF Split, predsjednik
2. doc.dr.sc. Goran Zaharija, PMF Split, član
3. doc. dr. sc. Maja Braović, FESB Split, članica

Start typing and press Enter to search

Skip to content